Antigament s’aprofitaven els cicles naturals i existia una varietat de cultius i races ramaderes que s’adaptaven a les necessitats i condicions locals i sobretot, existia un vincle essencial entre nosaltres i el planeta....