HOMEOPATIA I BIODINÀMICA

En Josep i la Montse es basen, d’una part en el tractament de l’homeopatia aplicada a les plantes, que ha donat com a resultat la disminució dels 3 tipus de pulgó, i de l’altra, en la teoria de seguir el cicle de la lluna per cultivar els productes.

MUNTANYES DE COMPOST


N’hi ha una que és de compost de fem de vedell compostat en un femer cobert, voltejant-lo seguint els cicles llunars amb una maduració mínima d´un any.

L`altra és de restes d`esporgues, recollides al mercat de fruites de Mercabarna, majoritàriament tractat a la planta de compostatge de Torrelles de Llobregat amb una fermentació controlada aeròbica també d´un any secat i tamizat (clase A ).

TRAMPES PER A INSECTES


És una trampa de captura masiva, que consisteix en un pot groc tancat. L’insecte entra pel cul o pels laterals, atret per un atraient alimentici que es col·loca a l’interior i seguidament, quan intenta sortir-ne queda atrapat a la tapa superior, que està impregnada d’una piretrina natural que mata l’insecte.

L’EMPELT PER ALS ALBERCOQUERS


L’empelt és una tècnica que s`utilitza per poder escollir quina varietat de fruit tenim a sobre del «porta empelt». En el cas de l´albercoquer, hem buscat un arbre que s´adapti molt bé a les condicions de sequera i caliça del nostre terreny.

Primer de tot, hem vist que un híbrid antic d’ametller-presseger a sobre l’albercoquer no hi aniria bé perquè no és compatible. És per això que hem optat per empeltar-lo primerament de presseger, i serà aquest últim qui farà de pont entre l´híbrid i l’albercoquer. Finalment, si tot va bé, a partir de l’estiu ja seran albercoquers.

ELS POUS


L´aigua prové de 5 pous diferents, repartits per les parcel·les amb una fondària d’entre 80 i 190 metres.  

De totes maneres, per un tema d’eficiència energètica, habitualment treballem amb 2 dels 5 pous, que tenen una profunditat de 90 mts.

INCLINACIÓ DE LES POMERES


L´inclinació és deguda al vent de ponent, que és el que més predomina a Begues, que quan bufa inclina les plantes i les fa patir de valent.

CAMP DEL SOL


L’hem batejat així perquè és el camp que més li toca el sol durant tot el dia. Per la seva situació plantem el que necessiti més escalfor, com és el cas de les patates, platnades al «camp del sol» actualment. 

LA CONFUSIÓ SEXUAL


Josep Montmany, pagès agroecològic :


“Us explico com disminuïm les poblacions de carpocapsa (corc de la poma)  amb la confusió sexual. El principal objectiu és evitar la trobada entre mascles i femelles, per tal que no es puguin aparellar i per tant no puguin fer ous fèrtils. La idea és genial i senzilla: crear un ambient carregat de feromona femenina de tal manera que el mascle no trobi el punt d'emissió de la feromona. L´olor de la femella real quedarà doncs amagada i dominarà la superfemella que nosaltres hem «creat»...

La tècnica consisteix en posar a tots els arbres del camp uns petits difusors de cautxú que estan impregnats de feromona que s´allibera lentament durant tota la temporada.

Quan s'aplica aquesta tècnica, resulta fonamental que no hi hagi cap altre fruiter d´aquesta espècie al voltant, doncs s'aparellarien al camp veí i vindrien a menjar el nostre camp. Si no hi ha prou densitat de feromona, l´atzar pot fer que els mascles puguin trobar femelles i produir un desastre. La manera de distribuir-los, el moment de col·locar-los, l'orientació respecte al sòl i als vents locals i la geometria de la parcel·la, són factors a tenir molt en compte.

En definitiva, els mascles amb tanta feromona sexual femenina, creuen que són aprop de la femella però no les acaben trobant mai, pobrets...!”

PRODUCTES NATURALS PER AL CONTROL DE PLAGUES


Per a les fruites en general i les pomes en particular, s'utilitzen tècniques de control de malalties en què gairebé no s’intervé sobre la vegetació: trampes de captura massiva, confusió sexual, etc.


Els productes utilitzats no son sistemàtics doncs van en funció de la previsió dels possibles problemes. En trobem de 3 tipus diferents:


1) productes homeopàtics preparats al mateix camp.

2) productes d'herboteràpia preparats a Navarra.

3) productes minerals naturals sense síntesi química com la calç, el sofre o el caolí.